Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
https://umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

ZIELONE MIASTO

Facebook

fb

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

KULTURA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA BUTTON

ipk

WSCH

Logo Funduszu Dróg Samorządowych - odnośnik do strony informacyjnej projektu

Zyj po chelmsku
 

zorza

logo 3 Plus

baner mielec

12B

logo hospicjum chelm

Deklaracja dostępności

5862269
Wizyt dziśWizyt dziś17
Wizyt wczorajWizyt wczoraj326
W tym miesiącuW tym miesiącu1447
Ogółem od 12 08 2009Ogółem od 12 08 20095862269

Ogłoszenie ws. przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. ks. Piotra Skargi Nr 9B i Nr 11.

w skład której wchodzą:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 47/15, 47/17, 47/18 i 47/19 w obrębie 16, o łącznej powierzchni 2 205,00 m2, objętych księgą wieczystą Nr LU1C/00055477/6; na działce nr 47/15 usytuowany jest budynek socjalno–administracyjny o powierzchni użytkowej 515,50 m2 oraz na działce
  nr 47/18 - budynek socjalno-administracyjny o powierzchni użytkowej 193,00 m2,
 2. prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 11/2 w obrębie 16, o powierzchni 5 252,00 m2, objętą księgą wieczystą
  Nr LU1/00016422/1; na działce usytuowany jest budynek socjalno-warsztatowy
  o powierzchni użytkowej 230,00 m2.
 3. prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 47/7
  w obrębie 16, o powierzchni 527,00 m2, objętą księgą wieczystą Nr LU1/00070434/4,

Wyżej wymienione działki stanowią teren utwardzony płytami lotniczymi oraz kostką brukową.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm oznaczone symbolem U- tereny zabudowy usługowej.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalana i naliczana jest przez Urząd Miasta Chełm.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 1200 w sali nr 50
w siedzibie Spółki przy ulicy Towarowej 9 w Chełmie.

Cena wywoławcza wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości:

2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynikającej
z ogólnie obowiązujących przepisów.

Wadium wynosi: 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Postąpienie ustalono w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych tysięcy złotych i nie może wynieść mniej niż 26 000,00 zł.

 Obecnie część nieruchomości jest wynajmowana na podstawie umów najmu:

a) z dnia 30.11.2007 r. (czas obowiązywania umowy - nieokreślony) – sklep budowlany,

b) z dnia 03.12.2019 r. (czas obowiązywania umowy do dnia 30.06.2025 r.) – biura
i laboratorium.

Zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego potencjalny nabywca wstępuje w stosunek najmu
na miejsce zbywcy.

W budynku usytuowanym na działce nr 47/18 znajdują się urządzenia i instalacje węzła cieplnego, które stanowią własność Spółki i nie są przedmiotem sprzedaży.

Przez w/w działki przeprowadzone są sieci ciepłownicze (magistrala) i telemetryczne, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży i stanowią własność przedsiębiorstwa przesyłowego. Wraz z nabyciem nieruchomości, w cenie nabycia, nabywca ustanowi na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplne Spółka z o. o. na wyżej wymienione sieci.

Na nieruchomość objętą księgą wieczystą Nr LU1C/00055477/6 została ustanowiona służebność gruntowa.

-Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego, tak aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplne Spółka z o. o w Chełmie, przed jej zawarciem. Zawarcie niniejszej umowy nastąpi nie później niż na 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

- Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Wadium w wysokości 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu polskim do dnia 13 grudnia 2021 r., na rachunek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie nr: 83 1240 2223 1111 0000 3577 0358, tytułem: „Wadium przetarg nieruchomość przy ul. ks. Piotra Skargi”. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.

-Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy.

- Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Spółce przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując niezwłocznie w prasie i na stronie internetowej.

Szczegółową informację przetargową można znaleźć w zakładce „Przetargi” na stronie internetowej Spółki: www.mpec.chelm.pl

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 13 grudnia 2021 r., zgłaszając się do siedziby Rejonu Przesyłu i Dystrybucji
przy ul. Powstańców Warszawy 4A, nr tel. 82 562 01 81 lub 82 563 91 72.

Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje:

Dział Pracowniczo Administracyjny, pokój 49; nr tel. 82 565-34-51 do 53 wew. 190.

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack